Nazad

OSNOVNI PODACI "PPT ZAPTIVKE" A.D. TRSTENIK

Pun naziv društva: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ZAPTIVKI «PPT-ZAPTIVKE» AD, TRSTENIK

Skraćeni naziv društva: «PPT-ZAPTIVKE» AD, TRSTENIK

Sedište društva: TRSTENIK

Veličina društva: VELIKO

Oblik organizovanja: AKCIONARSKO DRUŠTVO

Matični broj: 07623992

Šifra delatnosti: 25130

PIB: 101304797

Tekući račun: 205-18964-38 Komercijalna banka a.d. Beograd
                       160-8314-63 Banka INTESA a.d. Beograd

 

Istorijat društva

            Fabrika Zaptivki je osnovana 01.04.1970. god. i imala je svojstvo samostalne organizacije udruženog rada. 16 god. kasnije dobija status radne organizacije u okviru IHP "Prva petoletka" Trstenik.

            Od 01.03.1991. god. fabrika dobija status deoničarskog društva u društvenoj svojini, a od 12.07.1991. god. preduzeće počinje da posluje kao mešovito društvo u mešovitoj svojini.

            Dana 31.12.1999. god. izvršena je transformacija preduzeća u akcionarsko društvo na osnovu usaglašavanja sa Zakonom o preduzeću.

            Preduzeće u svojoj registraciji ima sledeće najvažnije delatnosti:

-       proizvodnja ostalih proizvoda od gume

-       proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa

-       prodaja delova i pribora za motorna vozila

-       proizvodnja pumpi i kompresora

-       proizvodnja alatnih mašina

            Preduzeće se nalazi u procesu privatizacije, metodom javnog tendera.

            Od 29.09. 2005. god. posluje kao osamostaljeno preduzeće van sistema Holding preduzeća "Prva Petoletka" A.D. Trstenik..

            Preduzeće ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa kao i pravo obavljanja usluga u spoljnotrgovinskom prometu u okviru svoje delatnosti:

-       zastupanje u prometu roba i usluga

-       posredovanje o spoljnotrgovinskom prometu

            Preduzeće plasitra svoje proizvode u Republici Srpskoj, a 37% od ukupne realizacije svojih proizvoda izvozi u Nemačku i Italiju.

 

 Organi društva

Prema Statutu, organi «PPT-ZAPTIVKE» AD, TRSTENIK su:

·         Skupština, kao organ vlasnika kapitala;

·         Upravni odbor, kao organ upravljanja;

·         Direktor, kao organ poslovođenja;

·         Nadzorni odbor, kao organ nadzora.

 Zaposlenost u društvu

«PPT-ZAPTIVKE» AD, TRSTENIK je na dan 31. decembra 2007. godine imalo 466 za­po­slenih radnika. Kvalifikaciona struktura radnika je sledeća:

·         Visoka stručna sprema (VIII)

-

·         Visoka stručna sprema (VII-2)

-

·         Visoka stručna sprema (VII-1)

24

·         Viša stručna sprema (VI)

38

·         Visokokvalifikovani radnici (V)

32

·         Srednja stručna sprema (IV)

105

·         Kvalifikovani radnici (III)

165

·         Polukvalifikovani radnici (II)

52

·         Niska stručna sprema (I)

2

·         Nekvalifikovani radnici

32

      Ukupno:

450